Logo Attent
logo-nl
Logo Attent

Wonen

Bescherm je thuis met de juiste woningverzekering

Een oplossing voor iedereen

Verzeker de inhoud van je woning tegen diefstal

De Optie Diefstal bij de woningverzekering Cocoon Flex van DVV Verzekeringen biedt uitgebreide dekking voor verschillende situaties. Deze dekking beschermt je inboedel tegen diefstal of schade door inbraak, inclusief bagage tijdens reizen. Zelfs tuinmeubelen en barbecues buiten je huis vallen hieronder.

De Optie Diefstal vergoedt schade aan inboedel door diefstal of inbraak, diefstal van waardevolle voorwerpen zoals juwelen, en diefstal van goederen tot bepaalde limieten. Niet-gedekte aspecten omvatten diefstal van dieren, verlies zonder inbraaksporen, en voertuiggerelateerde zaken. Er geldt een franchise voor Cocoon Flex, die van de vergoeding wordt afgetrokken.

Je rechten verdedigd in het kader van je woningverzekering

De Optie Rechtsbijstand bij Cocoon Flex biedt uitgebreide juridische ondersteuning bij schade aan je woning. Deze verzekering omvat bijstand voor het verkrijgen van schadevergoeding voor eigendomsschade, juridische hulp tot bepaalde limieten voor advocaatkosten, strafrechtelijke verdediging na een schadegeval en dekking voor aansprakelijke partijen.

Kosten zoals advocaat- en gerechtsdeurwaarderskosten, gerechtelijke procedures en reisuitgaven worden direct vergoed. Er zijn uitsluitingen zoals boetes, ongeautoriseerde kosten en specifieke internationale procedures. De franchise voor Cocoon Flex wordt afgetrokken van de vergoeding. Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, valt onder Belgisch recht en vereist kennisname van specifieke voorwaarden die beschikbaar zijn via DVV-consulenten of gedetailleerde documenten voorafgaand aan ondertekening.

Veel meer dan een brandverzekering

DVV Verzekeringen biedt met Cocoon Flex een uitgebreide woningverzekering die verder gaat dan branddekking. Basiswaarborgen omvatten bescherming tegen brand, storm-, water- en glasbreukschade.

Aanvullende opties zoals Tuin, Media, Zwembad, Huurder, Business, Werken en Geparkeerd Voertuig bieden extra bescherming voor specifieke behoeften zoals tuinschade, elektronica, huurdersgeschillen en professionele activiteiten. Deze opties bieden aanpasbare dekkingsniveaus voor verschillende bedragen, waardoor je je woning op maat kunt verzekeren. Er is ook een promotie voor jongeren. Bekijk de informatiedocumenten voorafgaand aan het afsluiten van het contract en vraag een offerte aan voor meer details.

Persoonlijk advies nodig?